logotypy

Tytuł: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wyprasek hybrydowych szansą na komercjalizację prac badawczych przeprowadzonych przez spółką APLEX z Bydgoszczy”

 

Opis projektu:

Celem opisywanego projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dzięki której firma APLEX wprowadzi na rynek detale z WPC pokryte powłoką nieelektrostatyczną, które przy obecnym stanie techniki nie są możliwe do efektywnego wytwarzania. Dzięki temu Wnioskodawca, należący do sektora MSP znacznie poprawi swoją konkurencyjność, nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynku międzynarodowym, gdzie będzie trafiać znaczna część produkcji wytwarzanej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii produkcyjnej.

 

Technologia wykonywania detali z tworzyw sztucznych z powłokami nieelestrostatycznymi może być wdrożona w układzie środków przewidzianym do zakupu przez inwestora, tj.:

1.Budowa hali produkcyjnej.

2.Infrastruktura IT.

3.Infrastruktura testowa.

4.Instalacja do obróbki powłoki nieelektrostatycznej.

5.Wtryskarki do tworzyw termoplastycznych.

6.System transportu suwnicowego

 

W wyniku realizacji projektu na rynek zostanie wprowadzony nowy produkt w postaci wyprasek hybrydowych z powłoką nieelektrostatyczną, czyli detali z tworzyw sztucznych wykonanych z WPC pokrytych materiałami nieelektrostatycznymi, pozwalającymi na poprawę estetyki produktu.

 

Z perspektywy przedsiębiorstwa oraz najbliższego otoczenia, uzyskane zostaną efekty w postaci:

1.Wzrost skali prowadzonej działalności.

2.Pozytywny wpływ na politykę równych szans.

3.Poszerzenie oferty firmy.

4.Obniżenie oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe czynniki należy zauważyć, realizacja projektu oznacza stworzenie innowacyjnego i konkurencyjnego zakładu produkcyjnego wykorzystującego samodzielnie opracowaną, światową innowacyjność technologiczną i działającego z poszanowanie szeroko interpretowanej zasady zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując należy zauważyć, iż projekt inwestycyjny dotyczy wdrożenia nowej technologii, której użytkowanie przyczyni się do poszerzenia asortymentu produktowego spółki o detale w dniu dzisiejszym nietechnologiczne.

 

Całkowita wartość projektu: 13 196 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 12 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania (wkład z Funduszy Europejskich): 5 400 000,00 PLN

 

 

 

logotypy 321

Tytuł: „Nowe zastosowanie WPC w przemyśle, kluczem do sukcesu spółki APLEX.”

 

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wnioskodawcę, które ukierunkowane były na:

 • Znaczące zwiększenie efektywności;
 • Zbudowanie silnej pozycji rynkowej i przewag nad konkurentami;
 • Kreowanie trendów w branży;
 • Zminimalizowanie kosztów środowiskowych;
 • Ograniczeniu użytkowania kosztownych środowiskowo surowców, takich jak: włókno szklane, talk i kreda.

 

Rezultatem projektu jest komercjalizacja innowacyjnej technologii pozwalającej na nowe zastosowanie proekologicznego

tworzywa WPC (Wood Plastic Composite). Zasadniczym celem projektu, jest przeprowadzenie inwestycji technologicznej,

pozwalającej na prowadzenie produkcji detali z WPC dla przemysłów precyzyjnych, w tym dla motoryzacji.

Powyższe zostanie osiągnięte poprzez realizację projektu zakładającego następujące działania:

 1. Budowa hali produkcyjnej.
 2. Zakup linii do wytwarzania form wtryskowych.
 3. Zakup urządzeń wtryskowych.

Nowy ciąg technologiczny oparty będzie o:

 • Cyfrowe modelowanie i walidację detalu;
 • Przygotowanie parku maszynowego, zgodnie ze zweryfikowanym projektem cyfrowym
 • Wykonanie detalu o wyspecyfikowanych parametrach funkc.-użyt., zgodnie z zaakceptowanym projektem cyfrowym.

W wyniku realizacji projektu na rynek zostaną wprowadzone dwa udoskonalone produkty:

 1. Detale z tworzyw sztucznych o precyzyjnie określonych parametrach, wykonane z WPC;
 2. Formy wtryskowe do produkcji detali z WPC, dla przemysłów precyzyjnych.

 

Efekty dla przedsiębiorstwa i bliskiego otoczenia:

 • Wprowadzenia na rynek wysokopożądanych detali z WPC oraz form wtryskowych pozwalających na ich produkcję;
 • Wdrożenia technologii produkcji gwarantujących uzyskanie wielozakresowej przewagi nad konkurencją;
 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w zakresie wytwarzania i funkcjonowania nowych produktów;
 • Stworzenie 8 stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwie;
 • Zwiększenie wartości sprzedaży, przy jednoczesnym uzyskaniu nadzwyczaj wysokich wartości wskaźników

Całkowita wartość projektu: 24 600 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 20 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania (wkład z Funduszy Europejskich): 9 000 000,00 PLN

 

logotypy 321

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 1/2017/321

„Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 20.11.2017r. postępowanie ofertowe nr 1/2017/321 w terminie od 20.11.2017r. do 04.12.2017 r. wpłynęły 3 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: INWESTOR Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Smoleńskiej 41.
Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

 

 

 

logotypy

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 3/2017

„Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 24.05.2017r. postępowanie ofertowe nr 3/2017 w terminie od 24.05.2017r. do 31.05.2017 r. wpłynęły 3 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: CADXPERT P. Gurga M. Dukat Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 23.
Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

 

 

 

logotypy

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 2/2017

„Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 08.03.2017r. postępowanie ofertowe nr 2/2017 w terminie od 08.03.2017r. do 15.03.2017 r. wpłynęły 4 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: CAMdivision Sp. z o.o. Błonie przy ul. Sosnowej 10, 55 – 330 Miękinia


Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

 

logotypy

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 1/2017

„Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 02.03.2017r. postępowanie ofertowe nr 1/2017 w terminie od 02.03.2017r. do 09.03.2017 r. wpłynęły 3 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: WITTMANN BATTENFELD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Radziejowickiej 108.
Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

 

logotypy

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 4/2016

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 23.12.2016r. postępowanie ofertowe nr 4/2016 w terminie od 23.12.2016r. do 05.01.2017 r. wpłynęło 10 ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca:System Transportu Bliskiego PANDA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Glinki 144.
Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

 

logotypy

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 3/2016

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 23.12.2016r. postępowanie ofertowe nr 3/2016 w terminie od 23.12.2016r. do 05.01.2017 r. wpłynęły 3 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca:TENACO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 27A.
Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

 

logotypy

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 2/2016

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 23.12.2016r. postępowanie ofertowe nr 2/2016 w terminie od 23.12.2016r. do 05.01.2017 r. wpłynęły 2 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: ENGEL AUSTRIA GmbH z siedzibą w Austrii w Schwerberg przy ul. Ludwiga Engla 1.
Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 1/2016

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 29.07.2016r. postępowanie ofertowe nr 1/2016 w terminie od 29.07.2016r. do 12.08.2016 r. wpłynęły trzy oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: ALKROSTAL Sp. z o.o. Sp.k z Inowrocławia.

Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu pn. „ Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wyprasek hybrydowych szansą na komercjalizację prac badawczych prowadzonych przez spółkę APLEX z Bydgoszczy” w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 „ Kredyt na innowacje technologiczne” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane polegające na pracach budowlanych, dotyczących budowy i oddania do użytkowania nowego budynku produkcyjnego składającego się z części socjalno – administracyjnej oraz hali produkcyjnej.

Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj:  zapytanie ofertowe roboty budowlane oraz  formularz oferty można pobrać tutaj: http://aplex.info/wp-content/uploads/2016/07/Załącznik-nr-1_formularz-oferty.docx lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy Ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy, że w okresie od września 2014r. do czerwca 2015r. Spółka Aplex realizowała projekt pn. “Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Budżetu Państwa. Prezentację z wynikami przeprowadzonych badań można pobrać tutaj Prezentacja

Nowa technologia wytwarzania z użyciem WPC jest już dostępna. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: Prezentacja WPC_Eng

un-logotyp-1

DOTACJE NA INNOWACJE      INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Szanowni Państwo W związku z zakończeniem przetargu na zakup usługi zainstalowania infrastruktury sprzętowej zakupionej w ramach projektu 3 zestawów komputerowych, 7 laptopów, serwer oraz 4 szt. czytników kodów kreskowych i 4 szt. drukarek kodów kreskowych w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z Bydgoszczy” informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg  jest firma KABA – NET Bartosz Kaczmarek z Bydgoszczy. Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

 

un-logotyp-1

DOTACJE NA INNOWACJE      INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z Bydgoszczy” Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi zainstalowania infrastruktury sprzętowej zakupionej w ramach projektu 3 zestawów komputerowych, 7 laptopów, serwer oraz 4 szt. czytników kodów kreskowych i 4 szt. drukarek kodów kreskowych.  Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj  ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA INSTALACJI lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4.

 

un-logotyp-1

DOTACJE NA INNOWACJE      INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Szanowni Państwo W związku z zakończeniem przetargu na zakup 3 zestawów komputerów stacjonarnych oraz 7 laptopów w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z Bydgoszczy” informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg na zakup zestawów komputerów stacjonarnych oraz laptopów jest firma KABA – NET Bartosz Kaczmarek z Bydgoszczy. Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

un-logotyp-1

DOTACJE NA INNOWACJE      INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z Bydgoszczy” Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 3 zestawów komputerów stacjonarnych oraz 7 laptopów. Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj       ZAPYTANIE OFERTOWE        lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4.

un-logotyp-1

DOTACJE NA INNOWACJE      INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem przetargu na zakup trzech licencji oprogramowania oraz usług wdrożenia i walidacji tych oprogramowań w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z Bydgoszczy” informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg na zakup licencji oraz usług wdrożenia i walidacji tych oprogramowań jest firma Visacom Sp. z o.o. z Olsztyna. Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

un-logotyp-1

DOTACJE NA INNOWACJE      INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem przetargu na zakup sprzętu (zestaw serwerowy, 4 szt. czytników kodów kreskowych, 4 szt. drukarek kodów kreskowych) w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z Bydgoszczy” informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg na zakup sprzętu jest firma KABA – NET Bartosz Kaczmarek z Bydgoszczy. Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

un-logotyp-1

DOTACJE NA INNOWACJE      INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z Bydgoszczy” Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup trzech licencji oprogramowania oraz usług wdrożenia i walidacji tych oprogramowań. Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj zapytanie ofertowe licencje + wdrożenie załącznik lub odebrac w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4.

un-logotyp-1

Dotacje na Innowacje

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z Bydgoszczy” Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup sprzętu (zestaw serwerowy, 4 szt. czytników kodów kreskowych, 4 szt. drukarek kodów kreskowych). Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj zapytanie ofertowe sprzęt lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy.

  logotypy Szanowni Państwo W związku z zakończeniem przetargu na wykonanie: IV karty charakterystyki tworzywa WPC, V analizy typu Mold Flow związanych z realizacją projektu pn.” Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego” formularz preselekcyjny nr : PRE64510121331 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 5.4 WZMOCNIENIE REGIONALNEGO POTENCJAŁU BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII SCHEMAT: FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ Informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg jest Firma ART INFORMEL Marcin Nurczyński z Ciele. Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.   logotypy Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.” Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego” formularz preselekcyjny nr : PRE64510121331 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 5.4 WZMOCNIENIE REGIONALNEGO POTENCJAŁU BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII SCHEMAT: FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie: IV karty charakterystyki tworzywa WPC V analizy typu Mold Flow Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj zapytanie ofertowe IV V lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy.   un-logotyp-1Szanowni Państwo W związku z zakończeniem przetargu na zakup zewnętrznej usługi eksperckiej w zakresie przygotowania analizy przedwdrożeniowej w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z Bydgoszczy” informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg na przygotowanie analizy przedwdrożeniowej  jest firma KABA – NET Bartosz Kaczmarek z Bydgoszczy. Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

un-logotyp-1

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu w ramach Działania 8.2.: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z Bydgoszczy” Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi eksperckiej w zakresie przygotowania analizy przedwdrożeniowej. Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj zapytanie ofertowe analiza przedwdrożeniowa załącznik do zapytania ofertowego lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy.

ue

Szanowni Państwo W związku z zakończeniem przetargu na przeprowadzenie badań z zakresu: 1. Badania parametrów WPC (MFR, ciężar, skurcz wzdłużny i poprzeczny, udarność) 2. Określenie optymalnej zawartości celulozy w kompozycie 3. Badanie palności tworzywa kompozytowego w ramach projektu pn.” Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego”. Formularz Preselekcyjny nr : PRE64510121331 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii  SCHEMAT: Fundusz Badań i Wdrożeń  informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg na przeprowadzenie ww. badań  jest firma TKTEL Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

ue

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu pn.” Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego” formularz preselekcyjny nr : PRE64510121331 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 5.4 WZMOCNIENIE REGIONALNEGO POTENCJAŁU BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII SCHEMAT: FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie badań z zakresu:

1. Badania parametrów WPC (MFR, ciężar, skurcz wzdłużny i poprzeczny, udarność)

2. Określenie optymalnej zawartości celulozy w kompozycie

3. Badanie palności tworzywa kompozytowego

Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj  zapytanie ofertowe lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy.

Projekt nr RPKP.05.05.00-04-006/13 Misja Gospodarcza do Danii i Szwecji

ue

Informujemy, iż Firma Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych APLEX Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej wzięła udział w projekcie pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko – Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5 oraz w 15% Województwo Kujawsko – Pomorskie. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Misja gospodarcza do Danii i Szwecji dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej w terminie 7‑-11 kwietnia 2014 r

Misja była okazją do spotkań z przedsiębiorcami duńskimi i szwedzkimi oraz przedstawicielami duńskich klastrów branżowych. Podczas misji uczestnicy spotkali się z przedstawicielem Ambasady RP w Kopenhadze, który przedstawił informację na temat zdobywania kontraktów w Danii. Uczestnicy wzięli także udział w Targach Plastteknik Nordik w Malmo – największych targach przetwórczych w Europie Północnej.

DSCF1382DSCF1748

Dotacje na innowacje

logotypy3

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem przetargu na zakup systemu centralnego dozowania tworzywa ogłoszonego w ramach projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg na zakup systemu wtrysku z gazem jest firma Battenfeld Polska Injection Moulding Technology Sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego.

logotypy3

Dotacje na innowacje

Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup systemu wtrysku z gazem.  Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj Zapytanie ofertowe na zakup wtrysku z gazem lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy.

logotypy3

Dotacje na innowacje

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem przetargu na zakup systemu centralnego dozowania tworzywa ogłoszonego w ramach projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg na na dostawę systemu centralnego dozowania tworzywa jest firma ELBI-Wrocław Sp. z o.o z Wrocławia.

logotypy3

Dotacje na innowacje

Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup systemu centralnego dozowania tworzywa.  Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM CENTRALNEGO DOZOWANIA TWORZYWA lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy.

logotypy3

Dotacje na innowacje

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem przetargu na dostawcę trzech wtryskarek o sile zwarcia odpowiednio: 260T (2600 kN), 650T (6500 kN) i 900T (9000 kN). ogłoszonego w ramach projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg na dostawę wtryskarek jest Firma ENGEL Polska            Sp. z o.o. z Warszawy.

logotypy3

Dotacje na innowacje

Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup trzech wtryskarek o sile zwarcia odpowiednio: 260T (2600 kN), 650T (6500 kN) i 900T (9000 kN).  Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WTRYSKARKI  lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy.

logotypy3

Dotacje na innowacje

Szanowni Państwo W związku z zakończeniem przetargu na dostawcę suwnicy ogłoszonego w ramach projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” informujemy, że Firmą, która wygrała przetarg na dostawę suwnicy jest Firma “Konst Stal” Sp. z o.o. z Tupadły. Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem. logotypy3

Dotacje na innowacje

Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na suwnicę. Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj:ZAPYTANIE OFERTOWE SUWNICA lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy.

logotypy3

Dotacje na innowacje

Szanowni Państwo

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych Aplex Sp. z o.o. ZPCHr. informuje, że Firma “Optimo – Invest” Sp. z o.o. S.K.A. z Bydgoszczy, która została wybrana w ramach przetargu na Generalnego Wykonawcę budowy hali produkcyjnej przy ul. Podmiejskiej 4, 85 – 453 Bydgoszcz działka nr ew. 2/55 obr.332 ogłoszonego w ramach projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” zrezygnowała z Generalnego Wykonawstwa. W związku z powyższym informujemy, że Generalnym Wykonawcą budowy przedmiotowej hali została Firma “Konst Stal” Sp. z o.o. z Tupadły.

logotypy3 Dotacje na innowacje

Szanowni Państwo W związku z zakończeniem przetargu na generalnego wykonawcę hali produkcyjnej przy ul. Podmiejskiej 4, 85 – 453 Bydgoszcz działka nr ew. 2/55 obr.332 ogłoszonego w ramach projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” informujemy, że na Generalnego Wykonawcę przedmiotowej hali została wybrana Firma “Optimo – Invest” Sp. z o.o. S.K.A. z Bydgoszczy. Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem. Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na generalnego wykonawcę hali produkcyjnej przy ul. Podmiejskiej 4, 85 – 453 Bydgoszcz, działka nr ew. 2/55 obr.332. Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj: ZAPYTANIE OFERTOWE GENERALNY WYKONAWCA lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy. SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE OGŁOSZONY PRZETARG NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ HALI PRODUKCYJNEJ PRZY UL. PODMIEJSKIEJ 4, 85 – 453 BYDGOSZCZ, DZIAŁKA NR EW 2/55 OBR.332 ZOSTAŁ ODWOŁANY Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn. ” Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki Aplex z Bydgoszczy” nr projektu: POIG.04.03.00-00-E47/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o Działanie 4.3. “Kredyt Technologiczny” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na generalnego wykonawcę hali produkcyjnej przy ul. Podmiejskiej 4, 85 – 453 Bydgoszcz, działka nr ew. 2/55 obr.332. Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj: ZAPYTANIE OFERTOWE BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ lub odebrać w siedzibie firmy Aplex przy ul. Podmiejskiej 4 w Bydgoszczy.

                       

Od lutego 2013r. Firma Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych Aplex Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podmiejskiej 4 realizuje projekt pn. „Rozwój firmy Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Aplex” Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej poprzez podnoszenie kompetencji pracowników firmy” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym Spółka Aplex zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym opartym na zasadzie konkurencyjności, dotyczącym przeprowadzenia szkoleń z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 1. 1.       MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA:

Zaproszenie do składania ofert zostanie wysłane do potencjalnych Oferentów oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.aplex.info  i w siedzibie firmy.

 1. 2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w projekcie pn. „Rozwój firmy Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Aplex” Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej poprzez podnoszenie kompetencji pracowników firmy” w następującym zakresie:   2.1. Szkolenia z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych kod CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego   2.2. Szkolenia z zakresu technologii wtryskiwania, przygotowania i nadzoru produkcji wtryskowej kod CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego   2.3. Szkolenia z zakresu kontroli jakości podczas formowania wtryskowego kod CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego   2.4. Szkolenia z zakresu obsługi systemów robotów Wittmann kod CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego   2.5. Szkolenia z zakresu metrologii kod CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego  

 1. 3.       SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  3.1. Szkolenia z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych kod CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego   Zakres szkoleń (realizowane zagadnienia):

 • tworzywa termoplastyczne i ich własności;
 • użytkowanie wtryskarek i ich wyposażenia;
 • przygotowanie tworzyw i stanowiska;
 • przebieg i nadzór procesu wg karty operacyjnej;
 • zakłócenia;
 • operacje pomocnicze;
 • kontrola produkcji.

  Cel: zwiększenie u 35 pracowników umiejętności technicznych z zakresu tworzyw sztucznych Termin realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2013 Rodzaj zajęć: teoria połączona z ćwiczeniami praktycznymi przy maszynach Beneficjenta Liczba grup: 4 grupy do ok. 9 osób (łącznie 35 osób) Czas trwania  szkolenia: 2 dni w miesiącu po 8 godz. (łącznie 16 godz. dla każdej grupy) Łączna liczba godzin: 16 godzin szkoleniowych dla jednej grupy szkoleniowej. Łącznie 64 godziny szkoleniowe 3.2. Szkolenia z zakresu technologii wtryskiwania, przygotowania nadzoru i produkcji wtryskowej kod CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego   Zakres szkoleń (realizowane zagadnienia): Technologia wtryskiwania (16 h):

 • kształtowanie własności wyrobu;
 • kurcz i dokładność wymiarowa wyprasek;
 • interpretacja nastaw parametrów;
 • obsługa form z gorącymi kanałami;
 • optymalizacja i kontrola procesu;
 • przegląd form, konserwacja i budowa formy  a jakość i efektywność produkcji;

 Przygotowanie i nadzór produkcji wtryskowej (16 h):

 • jakość wyrobów wtryskiwanych;
 • efektywność produkcji;
 • wady ukryte;
 • systematyczne ustawianie;
 • stosowanie metod statystycznych SPC;
 • awaryjność, postępowanie zapobiegawcze i naprawa form

  Cel: zwiększenie u 36 pracowników umiejętności technicznych z zakresu tworzyw sztucznych Termin realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2013 Rodzaj zajęć: teoria połączona z ćwiczeniami praktycznymi przy maszynach Beneficjenta Liczba grup: 4 grupy po 9 osób (łącznie 36 osób) Czas trwania  szkolenia: 2 dni w miesiącu po 8 godz. (łącznie 16 godz. dla każdej grupy) Łączna liczba godzin: 32 godziny szkoleniowe dla jednej grupy szkoleniowej. Łącznie 128 godzin szkoleniowych 3.3. Szkolenia z zakresu kontroli jakości podczas formowania wtryskowego kod CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego   Zakres szkoleń (realizowane zagadnienia):

 • optymalizacja procesu wtrysku;
 • rozpoznawanie błędów i ich korekta;
 • optymalizacja maszyny i procesu;
 • kontrola jakości z mikrografem, protokołem danych i grafiką.

Cel: zwiększenie u 9 pracowników umiejętności technicznych z zakresu tworzyw sztucznych Termin realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2013 Rodzaj zajęć: teoria połączona z ćwiczeniami praktycznymi przy maszynach Beneficjenta Liczba grup: 1 grupa = 9 osób Czas trwania  szkolenia: 2 dni w miesiącu po 8 godz. (łącznie 16 godz. dla grupy) Łączna liczba godzin: 16 godzin szkoleniowych   3.4. Szkolenia z zakresu obsługi systemów robotów Wittmann kod CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego   Zakres szkoleń (realizowane zagadnienia):

 • charakterystyka podzespołów
 • zasady działania łączy Euromap, obsługa, pakiet bezpieczeństwa
 • ćwiczenia (pisanie, optymalizacja i ładowanie programu, analiza i usuwanie problemów)

  Cel: zwiększenie u 35 pracowników umiejętności technicznych z zakresu tworzyw sztucznych Termin realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2013 Rodzaj zajęć: teoria połączona z ćwiczeniami praktycznymi przy maszynach Beneficjenta Liczba grup: 4 grupy po ok. 9 osób (łącznie 35 osób) Czas trwania  szkolenia: 2 dni w miesiącu po 8 godz. (łącznie 16 godz. dla grupy) Łączna liczba godzin: 40 godzin szkoleniowych dla grupy. Łącznie 160 godzin szkoleniowych. 3.5. Szkolenia z zakresu metrologii kod CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego.   Zakres szkolenia (realizowane zagadnienia):   1. Część I (32 h)

 • Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne;
 • Interpretacja rysunku technicznego zgodnie ze standardami ISO i ASME;

2. Część II (16 h)

 • Wyposażenie pomiarowe do nadzoru procesów produkcyjnych;
 • Metrologia długości i kąta w procesach produkcyjnych.

  Cel: zwiększenie u 8 pracowników umiejętności technicznych z zakresu tworzyw sztucznych Termin realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2013 Rodzaj zajęć: teoria połączona z ćwiczeniami praktycznymi przy maszynach Beneficjenta Liczba grup: 1 grupa = 8 osób Czas trwania  szkolenia: 2 dni w miesiącu po 8 godz. (łącznie 16 godz. dla grupy) Łączna liczba godzin: 48 godzin szkoleniowych. 4.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Okres realizacji zadań objętych niniejszym zamówieniem ustala się na okres od 12.04.2013-31.12.2013 r. Szczegółowe terminy i godziny realizacji szkoleń zostaną ustalone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.   5.      DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĄSTKOWYCH: Tak. Dopuszczalne jest składanie ofert cząstkowych na poszczególne bloki szkoleń zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 3.1 – 3.5.

 1. 6.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu wezmą udział Oferenci którzy: – posiadają min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tworzyw sztucznych i posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do prowadzenia wyżej wymienionych szkoleń (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert); –   posiadają autorski program szkoleń. Oferty niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę. Oferent zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 1. 7.         MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:

W siedzibie Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych Aplex Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podmiejskiej 4 lub drogą elektroniczną na adres: aplex@aplex.info  w terminie do 12.04.2013 r. do godziny 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.

 1. 8.         KRYTERIUM WYBORU OFERTY I SPOSÓB WYBORU OFERTY:

Cena: 100%

 1. 9.         ZAKRES WYKLUCZENIA:

Z możliwości realizacji zamówienia zostaną wyłączone podmioty, które powiązane są z  Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych Aplex Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki lub osobami wykonującymi w imieniu Spółki  czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: – uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; – pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. 10.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert) i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową. Do oferty należy załączyć CV trenerów potwierdzające kwalifikacje oraz oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania o ofertę. Załącznik nr 1 formularz oferty – szkolenia (2) Od września 2009 roku Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Aplex” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej realizowała projekt pn. „Budowa hali produkcyjnej, wprowadzenie nowoczesnych technologii oraz zakup systemu odzysku ciepła przez spółkę APLEX z Bydgoszczy”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie: 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. stat4u

From September 2009 Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych “APLEX” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej realized project called “ Construction of the factory floor, implementing modern technologies and the purchase of the system for heat recover by the Aplex Company from Bydgoszcz”. Project was co-finance by the European Union from the European Regional Development Fund and from means of budget of the kujawsko-pomorski province as part of the regional operational programme of the Kujawsko-Pomorski province for years 2007-2013, in the framework of action 5.2. Supporting Investment of enterprises Sub-measure: 5.2.2 supporting investment of enterprises.